Scroll to Content

CHÚNG TÔI LÀ ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ TƯƠNG TÁC FIRST

First là một trong những đơn vị truyền thông đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng những công nghệ hiện đại trong việc đẩy mạnh tương tác, gia tăng cảm xúc giữa người dùng với các thương hiệu thực hiện chiến dịch Marketing